google

ข่าวร้ายของสาวก Chromecast Audio Google ยันชัดเลิกผลิต

นับว่าเป็นข่าวร้ายของสาวก Chromecast Audio เพราะว่าสุดมีการรายงานข่าวผ่าน Reddit ว่าผู้ที่สั่งซื้อในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมา ต่างถูกยกเลิก order จำนวนมากโดยได้รับคำซื้อแจงถึงเหตุผลว่า สินค้าหมดสต๊อกและไม่มีการผลิตเพิ่ม